REGULAMENTUL CONCURSULUI CU PREMII

“BEAUTY DISTRICT BAND OF CREATORS”

organizat de S.C. HAIR FUSION S.R.L.

(perioada: 11 NOV – 24 OCT 2014)

A. ORGANIZATORUL

Organizatorul Concursului “BEAUTY DISTRICT BAND OF CREATORS” este S.C. HAIR FUSION S.R.L.

Concursul (denumit in continuare Concurs) se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare REGULAMENT), care este obligatoriu pentru toti participantii.

B. LOCUL SI DURATA DESFASURARII PROMOTIEI Acest Concurs se va desfasura in perioada 11 NOIEMBRIE 2013, ora 13:00 si 24 noiembrie 2014, ora 21:00 (inclusiv) pe teritoriul orasului Bucuresti.

C. MECANISMUL DESFASURARII PROMOTIEI

Pe pagina oficiala de facebook a companiei Beauty District, https://www.facebook.com/BeautyDistrict va fi postat un mesaj ce va contine o poza un banner care va anunta concursul. Fanii paginii de facebook vor fi redirectionati catre website-ul oficial, www.beautydistrict.ro, unde se va deschide un formular cu trei pasi obligatorii. Primul pas este completarea a patru campuri: nume, prenume, adresa email, numar telefon. Al doilea pas va deschide pagina oficiala de Instagram Beauty District, unde fanii va trebui sa activeze Follow. Al treilea pas este bifarea Am peste 18 ani si Am citit regulamentul concursului.

Concursul se finalizeaza pe 24 noiembrie, la ora 21. Castigatorul va fi anuntat pana in ora 22:00, pe 25 noiembrie, iar premiul ii va fi inmanat a doua zi. Castigatorul va fi anuntat pe www.facebook.com/BeautyDistrict si pe www.beautydistrict.ro

D. PREMIILE, ACORDAREA & VALIDAREA ACESTORA; ANUNTAREA CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi ales aleatoriu, dintre toate inscrierile care respecta toti pasii mentionati mai sus.

In cazul in care unul dintre castigatori nu poate accepta premiul din diferite motive (boala, forta majora sau alte evenimente neprevazute) sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de participare la Concurs, stipulate in prezentul REGULAMENT, tragerea la sorti se va repeta.

In cadrul Concursului se acorda, conform mecanismului descris de mai sus, urmatoarul premiu: o geantă ”Morello Bag“ creată de designerul Irina Florea, pentru echipa Band of Creators!

Pentru ca un castigator sa poata primi premiul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

sa fie persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Bucuresti si care, la data inscrierii, a implinit varsta de 18 ani.

sa respecte in totalitate conditiile de participare stipulate conform prevederilor prezentului Regulament

Premiile nu pot fi cedate de Castigator unei alte persone. Orice incercare de fraudare a sistemului de catre participantii care incearca sa isi mareasca artificial sansele de castig va fi sanctionata prin inlaturarea lor din concurs. O persoana poate castiga un singur premiu in cadrul tragerii la sorti.

Nu pot participa la Concurs angajatii S.C. HAIR FUSION S.R.L. si ai distribuitorilor acestora, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus, respectiv copii/parinti, frati/surori si sot/sotie nu au dreptul de a participa la Concurs.

E. RESPONSABILITATE

ORGANIZATORUL va acorda premiile persoanelor castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui REGULAMENT.

Daca ORGANIZATORUL nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

ORGANIZATORUL nu este raspunzator de eventualele probleme ale castigatorilor cu premiile castigate, acestea urmand a fi rezolvate de acestia prin procedura de garantie obisnuita.

ORGANIZATORUL nu isi asuma responsabilitatea pentru:

– inscrieri efectuate gresit

– lipsa datelor de identificare din email

F . PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client ORGANIZATORUL va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa de email nordului@beautydistrict.ro, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care ORGANIZATORUL trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

G. PROCEDURA DE CONTESTARE

Orice persoana interesata poate contesta desemnarea castigatorului in termen de 10 zile de la data extragerii, la sediul ORGANIZATORULUI.

H. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIEI

ORAGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a pune capat Concursului anterior datei de 18 Decembrie 2013 exclusiv in cazul in care,din motive obiective sau independente de vointa si controlul ORGANIZATORULUI, continuarea Concursului nu ar mai fi posibila.

Intr-un astfel de caz, ORGANIZATORUL se oblige sa mentina pagina dedicata Concursului pe care sa anunte incetarea trimiterii plicurilor la adresa ORGANIZATORULUI.

I. PREVEDERI FINALE

Decizia ORGANIZATORULUI in orice privinta este finala si legala pentru toti participantii.

Orice corespondenta cu ORGANIZATORUL care nu are legatura stricta cu promotia nu va fi luata in considerare. Inscrierile care nu corespund acestor reguli si conditii vor fi descalificate.

Prin participarea la Concurs participantii sunt de accord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de REGULAMENT. In cazul in care ORGANIZATORUL constata ca un Castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin Castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Castigatorilor le poate fi solicitata participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma Concursului, fara alte obligatii sau plati.

Tragerea la sorti este in conformitate cu legile si reglementarile din Romania.

REGULAMENTUL oficial de desfasurare al Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant

– pe www.beautydistrict.ro

“This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.”